Forum for kommunikation
om handel og udvikling

IHU vil være en kvalificeret, progressiv og gennemtrængende stemme, der kan være med til at dreje handelspolitikken i en retning, der er mere solidarisk med de fattige i u-landene og bæredygtig, set med miljø- og klimaøjne.

Kampen om WTO’s fremtid: Tager Kina styringen?

Faldende amerikansk engagement og stigende kritik af WTO-systemet, efterlader et magtvakuum i WTO, som Kina kan udnytte til at omsætte økonomisk kapital til politisk magt. Situation er langt fra ønskværdigt, hvis man spørger iagttagere af WTO-systemet, der frygter for en ...
Læs mere...

ToughRoad

ToughRoad bringer de globale udviklings- og fattigdomsproblemer tæt på. Samtidig giver de en praktisk demonstration af, hvordan det globale handelssystem fungerer på godt og ondt. Det er et ”eventspil”, der varer en dag. Før spillet trækker de 80-200 deltagere hver deres lod: Én bliver bonde og må tænke langsigtet for at sikre sin families fremtidige eksistens. En anden driver et globalt firma, og en tredje spekulerer i råvarer på spillets børs. Imens slås spillets fire caféer om at afsætte deres nybryggede kaffe.

Læs mere »

Den Globale Handelsplads

Den Globale Handelsplads samler undervisningstilbud, der gør det lettere for samfundsfagslærere i folkeskolen og ungdomsuddannelserne at lave interessant undervisning om globale handelsspørgsmål. Tilbuddene er fagligt spændende og dækker krav i de relevante bekendtgørelser. De skal også gøre det muligt for eleverne at få øje på skævheder i og magtforhold bag de globale handelsrelationer, der bl.a. har ført til krav om en mere ”fair trade” mellem u- og i-lande.

Læs mere »

Global handel ind under huden

Begivenheder


Ingen begivenheder annonceret