IHUs aktiviteter 2015-2016

Netværksbygning

IHU har lovet at være primus motor bag dannelsen af et netværk af udviklingsorganisationer om handelspolitik - ”Handelsnettet”. Handelsnettet består som udgangspunkt af FN Forbundet og Nødhjælpens Ungdom, men vi vil række ud til alle interesserede. De tre nævnte organisationer står bag en ansøgning til NGO Forum om støtte til at etablere fagligt samarbejdsforum omkring nogle af de faglige aktiviteter nedenfor.

Faglig formidling

Faglige seminarer

Der arrangeres tre halvdagsseminarer for relevante frivillige og ansatte i NGO΅er og akademiske specialister om de centrale handelspolitiske temaer og deres betydning for de globale udviklingsmål.

WTO topmøde

Det er en prioritet, at IHU deltager ved WTO's ministerkonference 2015. Dette særligt da NGO-miljøet er meget begrænset repræsenteret ved forhandlingerne. Vi ønsker at bidrage med faglig viden til debatten i danmark, ved at opdatere fra forhandlingerne dagligt.  

Handelsbloggen

Handelsbloggen er et blog-initiativ, der fungerer som platform for kvalificeret meningsdannelse om emner, der både er interessante for handelspolitikken og udviklingsdagsordenen. Det nye medie henvende sig dels til den øvrige presse, dels til NGO'erne på udviklingsområdet. Bloggerne er kyndige personer - gerne med forskellige holdninger/ faglige vinkler.

Undervisningstilbud

Den Globale Handelsplads

Drift og fortsat udvikling af database-websitet www.denglobalehandelsplads.dk med undervisningsmaterialer og skræddersyede undervisningsforløb om fairtrade og andre handelsspørgsmål til folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne. Sitet er udviklet af CoffeeRoad for Haderslev Kommune i 2012. Indholdet i databasen skal gennemgås og suppleres bl.a. med aktuelt materiale fra 2015-16. Samtidig skal kendskabet til og brugen af basen udvides.

ToughRoad - spil for dit liv 

IHU skal frem over står for afviklingen af det globale handelsspil ToughRoad, der er udviklet af CoffeeRoad/Dansk Kommunikation. Det sker i samspil med Nødhjælpens Ungdom. Se mere her http://ihu.dk/undervisning/toughroad/