Formålet med Initiativet for Handel og Udvikling ..

..er at etablere en kvalificeret, progressiv og gennemtrængende stemme, der kan være med til at dreje handelspolitikken i en retning, der er mere solidarisk med de fattige i u-landene og bæredygtig, set med miljø- og klimaøjne.

Det skal ske ved at samle relevant, lødig og aktuel information og distribuere den på en måde, der kvalificerer de progressive aktører og lægger pres på de andre - og som kan bruges til engagerende oplysningsarbejde i det formelle uddannelsessystem og udenfor.

IHU arbejder navnlig i Danmark, men sigter efter sagens natur er internationalt og spiller sammen med ligesindede i udlandet.

IHU er grundlæggende for frihandel og ikke ”anti-globalistisk”, men en del af den brede bevægelse for at formulere krav og normer for den internationale handel.

IHU skal beskæftige sig med handelspolitiske emner, der har betydning for anerkendte udviklings- miljø- og klimapolitiske mål. Det skal ske i samspil med personer, organisationer, firmaer, medier og myndigheder, der kan og vil gøre en positiv forskel.