Kampen om WTO’s fremtid: Tager Kina styringen?

Faldende amerikansk engagement og stigende kritik af WTO-systemet, efterlader et magtvakuum i WTO, som Kina kan udnytte til at omsætte økonomisk kapital til politisk magt. Situation er langt fra ønskværdigt, hvis man spørger iagttagere af WTO-systemet, der frygter for en udvanding af det regelbaserede system og de handelsliberale principper, som global samhandel ...

Continue reading

Skuffende resultater til MC11 - men WTO lever videre

Efter 3 dages forhandlinger nåede verdens 164 medlemmer af WTO ikke til enighed om forpligtende aftaler på nogen områder. Parterne kunne kun enes om en hensigtserklæring om fortsat at forhandle på områder vedrørende landbrugs- og fiskerisubsidier samt internethandel med henblik på næste ministerkonference i 2019. Skuffelsen er således ...

Continue reading

WTO-tema: Ministerkonferencen set med danske briller

Når den danske delegation, med udenrigsminister Anders Samuelsen i spidsen, den anden uge i december skal til Buenos Aires og deltage i WTO’s ministerkonference står reglerne om verdenshandlen på spil. Et regelbaseret system, hvor alle lande enes om sæt af fælles regler og toldsatser for at handle med hinanden, er ...

Continue reading

WTO-tema: Hvad er der på dagsordenen til WTO-mødet i december?

Sidst opdateret d. 20. november 2017.

Forud for WTO’s 11. ministerielle konference i Buenos Aires i December (MC11) mødtes 30 af WTO’s medlemslande i Marrakesh, Marokko, i starten af oktober for, at blive enige om et udkast til en dagsorden. Det er ikke normal procedure at afholde et sådant møde forud for selve den ministerielle konference ...

Continue reading

WTO i en global tidsalder

Sidst opdateret d. 25. januar 2018.

Har du nogensinde tænkt på, hvor langt nogle af produkterne i dit lokale supermarked har rejst? Eller lagt mærke til, at to stykker børnelegetøj kan være produceret i Kina eller Jylland, men koster det samme? I så fald har du beskæftiget dig med spørgsmål, der berører ...

Continue reading

Global rovdrift: Kapitalflugt og statsgæld fastholder udviklingslande i armod

Sidst opdateret d. 25. januar 2018.

International rapport fastslår, at positive udviklingseffekter af ulandsbistand og investeringer i udviklingslande undermineres af kapitalflugt og statsgæld. Rapportens konklusioner vidner om behovet for handelsregulering og gældsafskrivning.

I den til dato mest omfattende rapport om globale finansstrømme[1]Financial Flows and Tax Havens: Combining the limit to lives of billions of people ...

Continue reading

Diplomatiske hanekampe ved G7-topmøde i Italien

Den 26. – 28. Maj 2017 mødtes statsoverhovederne til G7-landene, der udgøres af Canada, USA, Japan, Frankrig, Tyskland, Italien og USA (og EU som et uofficielt ottende medlem) i den syditalienske by Taormina for at diskutere overordnede og presserende emner på den internationale dagsorden. At det årlige møde mellem de syv mest fremtr ...

Continue reading

Post-Cotonou - fremtidens forhandlinger

Igennem de seneste fem måneder har Handelsbloggen sat fokus på genforhandlingerne af partnerskabsaftalen mellem EU og AVS-landene. Vi har fundet det mærkværdigt, at der i en dansk såvel som en international kontekst findes så sparsom oplysning om, og journalistisk behandling af, denne aftale, som ikke bare omfatter 106 lande, men ogs ...

Continue reading

Post-Cotonou: et opgør med den traditionelle udviklingsbistand?

Det nuværende udviklingssamarbejde mellem EU og AVS-gruppen, der består af 79 afrikanske, caribiske og Stillehavslande, er fastlagt under Cotonou-aftalen[1], som blev underskrevet i 2000. I forbindelse med drøftelserne af en ny aftale, der er tilsigtet ikrafttrædelse i 2020, når den nuværende aftale udløber, evalueres dimensionerne af Cotonou-aftalen ...

Continue reading

Post-Cotonou: Erfaringer fra en EPA

I oktober 2008 nåede EU og CF (CARIFORUM)[1] til enighed om et samarbejde, der skulle liberalisere handlen med varer, serviceydelser og investeringer mellem deres medlemslande. Samarbejdet omfatter dog ikke kun handel, men indeholder også centrale udviklingsmæssige og politiske elementer. Forhandlingsprocessen havde været vanskelig, men med færdigskrivningen af aftalen markeredes begyndelsen ...

Continue reading

Yearly archives