Nyt medie sætter udvikling på den handelspolitiske dagsorden

Sidst opdateret d. 6. maj 2015.

Formålet med Handelsbloggen er at etablere et medie, hvor emner der går på tværs af handels- og udviklingsagendaen kan drøftes i en lidt større dansk offentlighed.

Udviklingsmulighederne blandt verdens fattigste lande er stærkt influeret af de globale handelsstrukturer, og dermed også af de handelspolitiske aftaler der løbende indgås, det være sig på regionalt eller globalt plan. Derfor er det centralt at skabe en debat, der både favner udviklingsrelaterede handelsspørgsmål og handelsrelaterede udviklingsspørgsmål.


Målgruppen er NGO-folk og deres partnere, policymakers i ministerier og organisationer, forskere og studerende med tilknytning til området, relevante journalister og særligt interesserede. Vi vil gerne være det sted, hvor danske meningsdannere går hen for at få ordentlig og aktuel besked. Vi satser på at nå op på de vigtigste 200 brugere i løbet af 2015.


Således er det en forudsætning, at niveauet er højt, dog skal det også være til at læse for interesserede uden en professionel eller fagrelevant baggrund. Indlæggene skal være udfordrende og skarpe: Det er ikke alle de synspunkter, der lyder godt, som rent faktisk er gode. Heller ikke selvom de fremsættes af udviklingslande eller deres venner. Vi skal hjælpe læserne til at skelne mellem synpunkter, der bidrager til fattigdomsbekæmpelse og dem, der i højere grad er resultat af f.eks. særinteresser hos eliten, politisk populisme eller ringe institutionel kapacitet.


Indlæggene grupperes under hovedoverskrifter som: Handelssaftaler undervejs, Nye handelskæder, Bæredygtig/klimavenlig handel, Etisk handel og Reform af WTO – alt sammen set ud fra et udviklingspolitisk perspektiv. Vi er altså ikke nødvendigvis interesseret i de samme handelspolitiske emner, som dem der optager den erhvervsøkonomiske debat, den antikapitalistiske eller den miljø- eller forbrugerpolitiske debat. Tager vi f.eks. et miljøspørgsmål i handelspolitikken op, er det primært for at drøfte effekter på fattige folk i fattige lande.


Bloggen beskæftiger sig med tidsaktuelle emner inden for emnefeltet. Den opdateres ugentlig, men stræber efter at blive stadig mere aktuel.

De faste bloggere vil være et hold af forskellige stemmer - eksperter, politiske aktører, journalister, erhvervsfolk og studerende. Vi vil i løbet af januar præsentere det samlede panel af prominente bloggere her på siden.. og så ruller debatten!

Camille Krabbe, redaktør af Handelsbloggen

2 kommentarer

Skriv en kommentar

Nyt medie sætter udvikling på den handelspolitiske dagsorden
    Kommentarer