Handel og udvikling - hvordan er det nu det hænger sammen?

Sidst opdateret d. 6. maj 2015.

Der er almindelig enighed om, at handel og økonomisk vækst/udvikling følges ad, men er det, fordi man bliver rig af at handle, eller er det omvendt, fordi rige lande handler meget?

Det er det grundlæggende spørgsmål, jeg vil tillade mig at stille i anledning af, at vi nu ikke blot har en minister, som skal dække både handel og udvikling, men også en handelsblog, som vil ”fremme en seriøs diskussion om, hvordan vi bekæmper global fattigdom med en bedre handelspolitik.”

Udenrigsministeriet deklarerer på sin hjemmeside om handel og udvikling, at ”åbenhed for international handel, investeringer og udveksling af ideer er én af grundstenene for økonomisk vækst og udvikling.” Martin Lidegaard og Mogens Jensen skrev i deres fælles kronik i Politiken (den 27. august 2014), at ”international handel.. er en af de grundlæggende mekanismer for øget velstand for Danmark”. Det sidste er uomtvisteligt korrekt både historisk og aktuelt. Danmark er et lille land, og små lande er meget afhængige af at handle med omverdenen. Når man taler om Danmarks udvikling, skal man dog fortsat også huske at berette om, hvordan vi i mellemkrigstiden havde en stor glæde at protektionistiske tiltag, bl.a. Valutacentralen, der var med til at beskytte og favorisere hjemmemarkedserhvervene - bl.a. tekstil- og beklædningsindustrien i Herning/Ikast området.

Hvis vi vender os imod handel og udvikling i det globale syd, er spørgsmålet, om vi kan være sikre på, at større åbenhed fører til øget handel, som så fører til højere økonomisk vækst, hvilket igen fører til mindre fattigdom. Det synes at være den almindelige antagelse, at det forholder sig sådan, men det ser ikke helt så enkelt ud i virkeligheden.

Først og fremmest har mange lande, som er blevet store eksportører, ikke været præget af den store åbenhed. Sydkorea beskyttede således sit eget hjemmemarked, samtidig med at staten pressede landets store virksomheder (Chaebols) til at eksportere. Samsung og LG havde altså et beskyttet hjemmemarked, samtidig med at de drog ud på eksportmarkedet, så de kunne tjene det på gyngerne, de tabte på karrusellen. Det samme mønster gjaldt også Taiwan, så det var en blanding af selektiv åbning og selektiv beskyttelse, der karateriserede udviklingen i de to lande – ikke ulig det, man også benyttede sig af i de udviklede lande, da de udviklede sig. Andre ulande fulgte og havde succes det samme mønster med delvis åbning – senest Kina.

Verdensbanken har i flere omgange forsøgt at vise, at mere åbne lande og lande som handler meget, har en højere økonomisk vækst og er bedre til at bekæmpe fattigdom. Trods mange ihærdige forsøg er sådanne Verdensbanksrapporter efterfølgende blevet så gennemkritiserede, at de har stået helt afpillede tilbage. Der er således stadig ikke evidens for, at åbne og udadrettede lande er bedre til at skabe økonomisk vækst, endsige til at bekæmpe fattigdom. Det eneste vi ved med sikkerhed om denne sammenhæng er, at total aflukning a lá Nordkorea fører til lavvækst og øget fattigdom.

Jamen er problemet med de mindst udviklede lande da ikke, at de handler for lidt? Hvis man kigger på handelsintensiteten (handel/BNP), så ligger mange afrikanske ulande slet ikke så dårligt – deres handelsintensitet har længe været temmelig høj. Hvis der er et problem med disse landes handel, så er det ikke, hvor meget de handler, men hvad de handler med. Før kineserne begyndte at opkøbe råvarer i Afrika og Latinamerika, var der almindelig enighed om, at bytteforholdet mellem rå-/landbrugs-varer på den ene side og fremstillingsvarer på den anden side udviklede sig til ugunst for førstnævnte. I dag er billedet mere uklart efter stærkt stigende råvarepriser og relativt faldende priser på mange fremstillingsprodukter. Det ser dog fortsat ud til, at det på langt sigt er afgørende, hvad man handler med (snarere end hvor meget man handler). Hvis man sælger sine varer på dynamiske markeder og indenfor varegrupper med et betydeligt teknologisk indhold, så får man meget ud af handlen. Hvis man omvendt sælger varer på lavvækstmarkeder og indenfor modne og teknologisk simple varer, så er der ikke meget gevinst i handlen.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at selv de store virksomheder, som producerer iPhones og iPads for Apple, ikke tjener alverden. Wall Street Journal kunne marts sidste år melde, at de to vigtigste (taiwanesiske) producenter – Foxcon og Pegatron - havde en profitmargin på henholdsvis 1,7% og 0,8%, hvilket ikke er noget at skrive hjem om. Montagen af disse produkter sker fortrinsvis i Kina. I 2010 kunne en iPad 16GB sælges for 499 US$ i USA. Der var materiale- og komponentomkostninger på 154 US$, som gik til komponentleverandører i USA, Japan, Europa og Sydkorea. Apple fik selv 150 US$, som gik til aktionærer og til at betale for design og markedsføring af iPad’en. Arbejdskraftsomkostningerne var i alt 33 US$, mens arbejdskrafts-omkostningen i Kina lå helt nede på 8 US$. Eksemplet viser, at selv Kina, som er blevet verdens førende handelsnation, ikke nødvendigvis får meget ud at eksportere avancerede elektronikprodukter. Derfor kan det ikke undre, at kineserne selv har deklareret, at den eksportrettede produktion har sine begrænsninger og ikke kan bringe Kina videre, hvorfor man fremover vil satse meget mere på hjemmemarkedet – den såkaldte re-balancering af kinesisk økonomi.

Forholdet mellem handel og udvikling er således mere komplekst, end det som fremkommer gennem udsagn såsom ”åbenhed for international handel … er én af grundstenene for økonomisk vækst og udvikling.” Hvis man er et svagt u-land, kan handel i form eksport være vanskeligt at igangsætte og konkurrencen er hård (bl.a. fra Kina), og handel i form af import kan ødelægge de produktions- og teknologiske kompetencer, man gennem lang tid har opbygget.

Udvikling er ikke noget som kommer udefra og starter typisk ikke med handel. Al udviklingserfaring siger os, at udvikling kommer indefra. Det starter med omlægning af produktionen, og en omstændelig opbygning af teknologiske og organisatoriske kompetencer. Når man har nået et vist niveau for disse, kan man drage nytte af eksport – for man kan lære og blive dygtigere ved at eksportere. Derfor giver det også mening, at de såkaldte nye markedsøkonomier og især de rige lande eksporterer meget, ligesom det giver mening, at små lande handler meget mere end store lande.

Alt dette betyder ikke, at vi ikke skal interessere os for handel og udvikling, men det gælder bare om at få proportionerne ret inden vi overtager ulandenes slagord fra 1960erne: ”Handel – ikke Bistand” (”Trade not Aid”).

Handel er kommet for blive, men handel er noget andet end i gamle dage. Ligeledes påvirkes u-landenes udviklingsmuligheder af handelspolitikken, men handelspolitik er heller ikke, hvad den har været. Dette vil være emnet for senere blogindlæg.

29 kommentarer

 1. Marie Louise Schaumburg-Müller

  Marie Louise Schaumburg-Müller 10.02.2015 15:10

  Meget interessant indlæg, der er med til at forklare, hvad handel betyder for et lands udvikling.

  Jeg er dog i tvivl om din skelnen mellem store og små lande. Er det prædefinerede størrelser ift. areal, befolkning eller størrelse af økonomi? Og er der mulighed for de små lande at blive store lande?

  Jeg er ikke sikker på, at denne sætning:
  "Derfor giver det også mening, at de såkaldte nye markedsøkonomier og især de rige lande eksporterer meget, ligesom det giver mening, at små lande handler meget mere end store lande." giver helt så meget mening for mig. Er fx Danmark (som du nævner som et lille land ovenfor) et rigt land, der eksporterer meget eller et lille land, der handler mere end store lande? Eller gælder den præmis kun i udviklingslande?

  Det var mange spørgsmål, som kan summeres op til: hvem er de store lande, og hvem er de små? Og for hvem og hvornår gælder opskriften om at eksportere meget hhv. at handle mere?

  Kommentér

  1. Laurids S. Lauridsen

   Laurids S. Lauridsen 18.02.2015 22:16

   Kære Marie Louise.

   Jeg var nok lidt uklar, men jeg tænkte egentlig blot på lande med få henholdsvis mange indbyggere og dermed markeder af forskellig størrelse.
   USA er således et stort land, som ikke handler så meget med andre lande. Danmark er et lille land (halvt så mange indbyggere som Paris) og vi handler forholdsvis meget.

   Nej vi kan ikke blive et stort land og da slet ikke, når kvinder her føder under 2,1 barn og vi ikke vil lukke indvandrere og flygtninge ind.

   Kommentér

 2. Jacob Andersen

  Jacob Andersen 18.02.2015 11:26

  Handel er en afgørende ingrediens

  Laurids S. Lauridsen er så optaget af at relativere betydningen af (international) handel, at den næsten forsvinder helt i hans indlæg. Ganske vist kan man ikke anbefale Nordkoreas udviklingsvej, men regeringen overdriver betydningen, når handel omtales som en ”grundsten” i den økonomiske udvikling , fastslår LSL. Der er nemlig ”stadig ikke evidens for, at åbne og udadrettede lande er bedre til at skabe økonomisk vækst, endsige til at bekæmpe fattigdom,” skriver han.
  Nu er det måske lidt meget lige frem at forlange evidens i den slags forhold, men vi er vel egentlig tæt på. I 2006 nedsatte Verdensbanken en kommission med deltagelse af praktikere fagfolk og af mange slags fra alverdens kontinenter – ledet af den amerikanske Nobelprisøkonom Michael Spence . Commission on Growth And Development havde til opgave at klarlægge, hvilke faktorer, der skaber holdbar økonomisk vækst.
  Et af Kommissionens greb var at se på de lande, der har haft en vækst på over 7 pct. i mindst 25 år i træk – for at se, hvad de har til fælles. Gruppen omfatter Sydkorea, Japan, Kina, Indonesien, Malaysia, Malta, Oman, Singapore og Thailand. Kommissionen pegede på fem fællestræk: De havde haft stabilitet, troværdige regeringer, en betydelig indenlansk opsparing, de havde baseret sig på markeder og så var de alle involveret i handel. Rapporten ses her:

  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6507

  Men konklusionen var også, at frihandel på ingen måde er nok. Alle disse (bredt formulerede) betingelser skal være opfyldt for at skabe langsigtet vækst. Det understreges også at forbindelserne mellem handel, vækst og fattigdomsbekæmpelse også er alt andet end lineære.
  Et af de aktuelle studier, som Kommissionen bygger på, er Berkeleyøkonomen Ann Harrisons nuancerede analyse fra 2009:

  http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-1338997241035/Growth_Commission_Workshops_Equity_Harrison_Paper1.pdf

  Helt tilsvarende nye analyser er lavet af bl.a. OECD jf Free, Fair and Open? fra 2009.
  Her konstateres, at øget handel virker helt forskelligt ind på forskellige lande:

  “The degree to which trade benefits economic growth and poverty
  reduction varies considerably across countries. The least developed
  countries have been integrating well into the global economy
  compared to other groups of developing countries, but without
  the positive impacts on the volume and diversity of their exports
  that other developing countries have experienced. Furthermore,
  low- and middle-income countries have been dismantling trade
  barriers over the past two decades, but this has not unleashed
  sustained export growth in all of them. The decline in the share of
  poor countries’ exports is worrying, considering that it took place
  against a dramatic rise in developing countries’ exports in world
  trade overall. The poor performance of low-income countries in
  trade, as well as persistent mass poverty, appears to be due to
  factors other than insufficient trade liberalisation.
  Se publikationen s. 129 :

  http://dx.doi.org/10.1787/9789264060265-en

  Den sammenfattende konklusion af OECDs analyse – der I høj grad bygger videre på Vækstkommisisonens – lyder sådan her:

  “Trade, development and poverty are linked in multiple ways
  that we do not fully understand. The same set of policies produces
  dramatically different results in different countries. The outcome
  is affected by physical and geographical characteristics of the
  countries; the nature of the implementation of the policy measures;
  the capacity and quality of institutions under which the reforms
  are implemented; and a country’s political and social environment.

  As the World Bank Growth Commission put it, we do not know the
  recipe but we do know the ingredients – at least in some of the
  most successful developers. Trade has always been one of them.”

  Når regeringen omtaler handel som “en grundsten” har den altså et ganske stærkt faglig belæg, De to OECD-økonomer tør således – trods deres usikkerheder - konkluderer følgende om sammenhængen:

  “Trade plays a part in a strategy that tries to enhance the
  productive capacity of the whole economy by better integrating
  it into domestic, regional and global markets. It facilitates the
  availability of technology, know-how and other services. It helps
  to make goods cheaper and more widely available. As a side effect,
  trade weakens the grip of local monopolies. The trade strategy
  requires parallel investments in human capital (education, health
  and nutrition) and rural infrastructure, access to credit and
  technical assistance, as well as safety nets and policies to promote
  stability. Such policies, which reduce the risk and vulnerability of
  poor men and women, help them adjust to make the most of the
  changes and take advantage of opportunities created through their
  resourcefulness, intelligence and energy.”

  Kommentér

 3. Laurids S. Lauridsen

  Laurids S. Lauridsen 18.02.2015 22:09

  Kommentar 18/2 2015
  Tak til Jakob for den fyldige kommentar med reference til Spence-Rapporten (og et bagvedliggende studie) samt til OECD. Hvis vi tager OECD først, så siges der vel at øget handel virker forskelligt i forskellige lande, samt at der findes en næsten 20-årig diskussion blandt økonomer om hvorvidt det er Geografi, Handel eller Institutioner, der er de såkaldte dybe determinanter for udvikling. Dertil fremhæves handel, hvor OECD gentager de dynamiske effekter, som står i alle nationaløkonomi-lærebøger. Når man tænker på, at OECD står som en (ny)liberal bannerfører for handel, fleksible arbejdsmarkeder osv, så undrer det mig egentlig, at de ikke kan komme med mere klare udsagn om åbenhed og frihandel, udvikling end de som citeres.
  Med hensyn til Spence-rapporten, så er det nogle år siden jeg læste den, men den forekom mig i sin tid, at være noget ulden i mælet, hvilket kan skyldes, at der var mange kommisionsdeltagere, der skulle tages i ed. I den del, som citeres, nævnes ni lande, som alle har været involveret i handel og klaret sig godt. Som man hurtigt kan se så er der ingen lande fra Latinamerika og Afrika på listen – det er mest lande fra Asien, så måske er det regionale karakteristika snarere end handel, som er så afgørende?
  Det minder mig om en analyse af Milberg og Winkler (som man bl.a. kan finde i deres 2013 bog om Outsource Economics), hvor de blandt andet har kigget på sammenhængen mellem handel og økonomisk hhv. social opgradering. De viser, at eksportvækst godt nok er forbundet med en højere værditilvækst per arbejder, men sammenhængen er ikke stærk. Når man kigger lande som Bolivia, Brasilien, Chile, Mexico, Peru og Uruguay, så forsvinder sammenhængen, og for Mexicos og Bolivias vedkommende er der en direkte negativ sammenhæng, altså positiv eksportvækst men negativ vækst i værditilvækst per arbejder. De konkluderer da også, at den eksportrettede vækststrategi siden 1980 ser ud til at have været en fiasko, og at det måske skyldes, at priserne på industrivarer er faldet så meget (I perioden 1986-2006 faldt importpriserne for en række industrivarer i USA med 40% - hvilket man egentlig godt ved, når man ser på, hvad et kamera eller en hårtørrer koster i i Føtex dag sammenholdt med prisen for 10, 20 eller 40 år siden)
  Ifølge de to forfattere er sammenhængen mellem handel og social opgradering ikke noget at skrive hjem om, idet fremgang i eksport ikke er fulgt af højere beskæftigelse. I både Asien og Latin America er den højere eksportvækst i perioden 1980-2009 forbundet med en lavere beskæftigelsesvækst, hvilket er uheldigt, hvis man mener, at fattigdom bedst bekæmpes med flere jobs.
  Så, ja man skal nok stadig ikke blive grebet af troen på, at handel kan føre til mirakler for de fattige lande. Handel kan føre til det og det andet – det kommer an på så meget andet, som Jakob så rigtigt er inde på.

  Kommentér

 4. http://photographykelowna.net

  http://photographykelowna.net 07.12.2015 00:10

  Not requiring a prescription, the Anabolic steroids can be easily purchased online.

  Upon knowing the fuel oil consumption for a day and the next
  voyage plan, the quantity of fuel oil required is calculated and compared with the available bunker tank capacity.
  Major Pros and Cons of 4 wheel scooters The 4 wheel scooters can travel at a
  speed rate of 6 MPH.

  Kommentér

 5. Wounds

  Wounds 17.01.2016 10:59

  eval(ez_write_tag([[300,250],'brighthub_com-medrectangle-2']));.
  Plantar fasciitis can be treated with rest, orthotics, anti-inflammatory medications,
  steroid injections and sometimes surgery. "Frozen" immobile toe
  and ankle joints gain mobility.

  Kommentér

 6. shop nfl coupons

  shop nfl coupons 01.04.2016 04:23

  shop nfl coupons Cincinnati Bengals Jersey promo codes for nhl shop

  Kommentér

 7. www.srilankadefense.info

  www.srilankadefense.info 05.04.2016 03:59

  wholesale jerseys (www.srilankadefense.info) Quebec Nordiques Jersey cheap jerseys wholesale

  Kommentér

 8. get verified on twitter hack

  get verified on twitter hack 31.08.2016 15:20

  Mr. Cohn pointed out that Twitter is the primary distribution channel for Fader's digital content material and that the
  credibility of a verified account would be invaluable.

  Kommentér

 9. samsung galaxy 10.1 3g

  samsung galaxy 10.1 3g 09.09.2016 06:19

  Ringtone file cannot be found in iphone regardless of
  all the necessary steps taken that had occur on the computer and itune.

  Kommentér

 10. samsung galaxy s4 charger cable problems

  samsung galaxy s4 charger cable problems 09.09.2016 06:23

  And we did it again, however this time we held the model new iPhone 6 in our arms.

  Kommentér

 11. samsung galaxy s4 mini screen replacement

  samsung galaxy s4 mini screen replacement 17.09.2016 06:21

  One factor I did discover when I tried to pick out an iphone to be picked up on the native retailer,
  when I choose completely different carriers, the quantities out there are
  completely different for every shade.

  Kommentér

 12. samsung galaxy grand prime review camera

  samsung galaxy grand prime review camera 25.09.2016 17:36

  We do not ask on your any bank card data, it's a hundred% free to enter, and completely protected.

  Kommentér

 13. samsung galaxy tab a review uk

  samsung galaxy tab a review uk 29.09.2016 02:14

  As such, the 16GB iPhone 5c competes straight with the HTC One mini
  , Lumia 925 and LG Optimus G Pro on AT&T, Droid Mini , Galaxy S III
  and Lumia 928 on Verizon plus the Galaxy S 4 , Moto X
  and HTC One on Dash.

  Kommentér

 14. free background check houston texas

  free background check houston texas 30.09.2016 18:21

  People may participate in a Free Felony Background Check sponsored by the Little one Help Enforcement registry is a public show by way of
  media depiction or textual content itemizing individuals alleged to have defaulted on Youngster Help
  funds.

  Kommentér

 15. samsung galaxy s7 edge sim free price

  samsung galaxy s7 edge sim free price 10.10.2016 17:38

  The case doubles as a stand and options laser minimize actuated energy and quantity buttons.

  Kommentér

 16. coleman camp equipment tentsmiths oilskin

  coleman camp equipment tentsmiths oilskin 25.10.2016 08:49

  You do not have to become a math whiz to view what size the discrepancy is between both of these things.
  Groups of friends experiencing and enjoying the Bonfires nights
  - karaokeing, dancing, preparing food on simply a pile of lit logs.
  To avoid total breakage of tents for camping, you must follow
  these tips:.

  Kommentér

 17. weight loss tea names

  weight loss tea names 26.10.2016 02:04

  There is an alarming rate of folks that spends a lot on a
  quantity of products that an example may be never sure regardless of whether these are generally
  legitimate weight-loss products. Some is often rather visible
  to the eyes and some are hidden underneath the skin. Some of the activities can help losing tummy
  fat like swimming, jogging, running, dancing, aerobics,
  cycling, climbing stairs and walking by using an inclined jogger etc.

  Kommentér

 18. coleman camp equipment tentsile tree

  coleman camp equipment tentsile tree 26.10.2016 07:36

  You do not have becoming a math whiz to view what size the discrepancy is between both of these things.

  Camping site selection shouldn't be overlooked,
  selecting sites which are not comfortable it may result to getting uncomfortable
  sleep. Every night the path is closed off to ensure pedestrians have the ability to walk up and down the street and shop at will.

  Kommentér

 19. dyfs background check nj

  dyfs background check nj 26.10.2016 23:42

  The more you understand in advance, the more unlikely you are to
  handle a problem. At 7:00 are, and I have to leave the structure until 5 pm will also add a Saturday.

  The title-holders from the companies pick these different posters, as these posters provide
  accurate circumstances for the workers to ensure they can work faster and efficiently.

  Kommentér

 20. military flashlight

  military flashlight 06.11.2016 14:21

  It brings you right back to nature, using a natural method to hunt your game.

  After doing quick research on the gun, I found that it is right in the 100 yr old mark.

  Ensure the lenses have been optically ground and so are coated for protection.

  Kommentér

 21. ohio gun background check laws

  ohio gun background check laws 06.11.2016 14:50

  This helps in developing genuine relations involving
  the companies and also the distributors, sales persons.
  Some of the most difficult mannerisms to manage are the type connected with nervousness and anticipation. The City of Leeds inside the United Kingdom is considered as the commercial, financial
  and cultural centre in the Urban Area of West Yorkshire.

  Kommentér

 22. best tactical flashlight for the money

  best tactical flashlight for the money 14.11.2016 06:36

  At this stage, you (the hunter), intend to make some decisions in what you desire your hunt
  to get like. It is important, therefore, to have as much of a foundation in the information on turkey hunting as you can to help the
  best decision. The loads for the gun are necessary but
  there is no such thing concerning choosing
  "the best" ones.

  Kommentér

 23. ohio state background check policy

  ohio state background check policy 15.11.2016 23:10

  This helps in developing genuine relations involving the companies and also
  the distributors, sales persons. Before you decide on hiring a staff
  member and even desire on buying Manchester,
  you must hire the services of the Private Investigator
  Manchester. Also, while it doesn't require quite of the academically efficient person to complete the job,
  some companies might as well be hiring criminals for the task.

  Kommentér

 24. weight loss tea names

  weight loss tea names 14.05.2017 01:59

  Eating organic foods with lean protein and avoiding fast foods is an essential section of many stars diets.

  You will consume the foods in numerous calorie values, by doing this can causes your metabolism system works within the different ways.
  Guttersen delivers key nutrition messages to the food industry, media, and health professionals
  by combining the art and science of food.

  Kommentér

 25. weight loss tea names

  weight loss tea names 14.05.2017 01:59

  Eating organic foods with lean protein and avoiding fast foods
  is an essential section of many stars diets.
  You will consume the foods in numerous calorie values, by doing this can causes
  your metabolism system works within the different ways.
  Guttersen delivers key nutrition messages to the food industry, media, and health
  professionals by combining the art and science of food.

  Kommentér

 26. background checks uk student room

  background checks uk student room 22.05.2017 08:25

  If we speak about child labor, in addition, it considered as an illegal act with the law.
  On September 6, 2011, the Ministry of Human Resources and Social Security issued the Interim Measures
  for your Participation of Foreigners Employed in China in Social Insurance (the Measures) which got into influence on October
  15, 2011. An employee's workweek is really a fixed and regularly recurring amount of 168 hours - seven consecutive 24-hour periods.

  Kommentér

 27. background checks uk student room

  background checks uk student room 22.05.2017 08:25

  If we speak about child labor, in addition, it considered as an illegal act with the
  law. On September 6, 2011, the Ministry of Human Resources
  and Social Security issued the Interim Measures for
  your Participation of Foreigners Employed in China in Social Insurance (the
  Measures) which got into influence on October 15, 2011.
  An employee's workweek is really a fixed and regularly recurring amount of
  168 hours - seven consecutive 24-hour periods.

  Kommentér

 28. Thomassoora

  Thomassoora 07.11.2017 09:43

  <a href=http://www.msmediacenter.nl/nike-air-max-tn-2015-344.asp>Nike Air Max Tn 2015</a>
  Be sure that you stay away from soft drinks when you are consuming over the course of the day. Sugars can significantly affect how your tooth seem, as you may need to adhere to water to drink all the time. This will improve your overall health as well as present you with nice looking pearly whites.

  <img>https://www.krafttraining-tricks.de/images/kra2/1639-adidas-huarache.jpg</img>

  Don't overlook to care for your gum line. Your gum area are an integral part of the mouth at the same time, plus they have an impact on your tooth and lots of other stuff. In reality, when you crash to take care of gum condition, it can result in issues in your bloodstream. Confer with your dental practitioner about what you ought to do to tend to your gum area.

  <img>https://www.nordbat.nu/imagess/nor2/8362-air-max-topánky.jpg</img>

  Kommentér

Skriv en kommentar

Handel og udvikling - hvordan er det nu det hænger sammen?
  Kommentarer
 1. Laurids S. Lauridsen

  Laurids S. Lauridsen

  Kommentar 18/2 2015
  Tak til Jakob for den fyldige kommentar med reference til Spence-Rapporten (og ... Læs mere...

 2. Marie Louise Schaumburg-Müller

  Marie Louise Schaumburg-Müller

  Meget interessant indlæg, der er med til at forklare, hvad handel betyder for et lands ... Læs mere...

 3. Jacob Andersen

  Jacob Andersen

  Handel er en afgørende ingrediens

  Laurids S. Lauridsen er så optaget af at relativere ... Læs mere...

 4. Se alle