WTO MC10 Nairobi: Dag 2 - Det lysner lidt, men mere kan gøres

Anden dagen på ministerkonferencen i Nairobi har budt på et enkelt gennembrud, men ellers forholdsvis stilstand – det meste af forhandlingerne foregår nu bag lukkede døre. Konsensus bevæger sig med det langsomste lands hastighed, så ingen har endnu meget store forhåbninger om ministerkonferencens succes. Små lyspunkter som bæredygtig udviklings på dagsordenen og tiltrædelsen af Liberia til WTO vejer ikke op for de sorte udsigter. USA bliver stadig udråbt som den mest uvillige part. Men selvom EU har vasket sine hænder med landbrugsreformen, kunne de godt spille en større rolle i forhandlingerne. Man kan i hvert fald undre sig over, at vores egen Udenrigsminister Kristian Jensen (V) vælger at bruge de næste par dage i en flygtningelejr og Mombasa i stedet for at sidde med ved forhandlingsbordet.

 

Endelig enighed om informationsteknologi

Den plurilaterale aftale om toldnedsættelser på informationsteknologi (Information Technology Agreement - ITA), som egentlig blev færdigforhandlet tilbage i juli, er nu endelig vedtaget. 53 lande er med i aftalen, som dækker 90 pct. af verdens handel på området med fx GPS-teknologier, fladskærme osv. I sidste uge forlød det ellers, at aftalen næppe ville gå igennem på ministerkonferencen. Der kan nu sættes et enkelt flueben på ministerkonferencens dagsorden.

Bæredygtig udvikling på dagsordenen

Ellers har dagen budt på en række bilaterale møder bag lukkede døre, hvor landene gør de sidste forsøg på at få en aftale i hus. EU’s handelskommissær, svenske Cecilia Malmström, lavede dette tweet tidligere på dagen.

 

Norge og Mexico er udpeget til at forfatte Nairobi-deklarationen, et arbejde der gik i gang kl. 19 onsdag aften. Derefter følger så lange drøftelser med alle landene i forsøget på at opnå konsensus om aftalens ordlyd. Deklarationen kommer til at bestå af tre dele – første del om, hvad WTO har opnået indtil videre, anden del med resultaterne fra Nairobi og den sidste del, hvordan arbejdet med WTO skal foregå i fremtiden. Især den sidste del bliver interessant at følge. Flere kilder – herunder Costa Ricas ambassadør til WTO, Alvaro Cedeno Molinari – fortæller, at især forankringen af den bæredygtige udvikling i form af Sustainable Development Goals (SDG) i det globale handelssystem er i spil til deklarationens tredje del. Det er endnu usikkert, hvordan det kommer til at se ud, men tiden er forbi, hvor handel og klimaforhandlingerne forhandles i helt separate spor. Skal vi løse de globale udfordringer, kræver det en større sammentænkning af de instrumenter, vi har til rådighed.

Flere af de fattigste lande tiltræder WTO

Liberia er i dag officielt blevet optaget i WTO, som det nummer 35 af verdens fattigste lande (Least Developed Countries – LDC). Liberia ansøgte om medlemskab i 2007 og efter otte års forhandlinger kan de nu endelig kalde sig WTO’s 165. medlemsstat. LDC-landene udgør nu en femtedel af WTO’s medlemmer. Selve tiltrædelsesprocessen har krævet en del handelmæssige reformer i Liberia for at harmoniserer reglerne med WTO’s. Det handler både om markedsadgang og told på eksport af varer. Processen er vigtig, fordi den betyder, at andre lande og virksomheder har en forudsigelig ramme at forholde sig til, når de vil handle med Liberia. Samtidig kan WTO’s tvistbilæggelsesmekanisme (Dispute Settlement Mechanism) anvendes, hvis ikke Liberia lever op til reglerne.

Gør EU-landene nok?

En af de største barrierer for en succesfuld aftale er diskussionen om landenes landbrugsstøtte (se indlæg fra Dag 1). EU har efter stor kritik i WTO reformeret deres landbrugsstøtte, så den i mindre grad er handelsforvridende end tidligere. Det har nu gjort USA, Japan, Norge og Schweiz til de store prygleknapper, når landbrugsstøtten diskuteres i WTO. EU har dermed indtaget en forholdsvis komfortabel position, hvor de allerede har leveret på landbrugsstøtten og nu kan forholde sig afventende over for de andre store økonomier. Flere af EU’s forhandlere udtrykker, at de er i en situation, hvor de ikke rigtig længere har noget at bringe til forhandlingsbordet. Men som der bliver sagt på gangene, så må alle lande give alt, hvad de har for, at WTO forbliver en succes. EU burde derfor gå ind og spille en langt mere aktiv rolle for at skubbe parterne mod et kompromis til fordel for de lande, der skulle have gavn af Doharunden.

Alle lægger mærke til de bilaterale og regionale frihandelsaftaler, der truer med at fjerne fokus fra WTO som det vigtigste handelspolitiske forum. Især EU har været aktiv i forhold til at sikre sig favorable handelsforhold ude i verden. Hvis EU virkelig mener, at de vil sikre udviklingslandene retfærdige forhold i den globale handel, burde de indtage en mere proaktiv rolle i WTO-forhandlingerne i denne uge. Med de store nedskæringer på udviklingsbistanden, der ses i flere lande, er handel netop et punkt, hvor man med rette kan være med til at ændre nogle økonomiske strukturer til fordel for verdens fattigste. Antallet af EU’s udenrigs- og handelsministre, der har valgt at prioritere forhandlingerne tyder dog ikke på, at det multilaterale handelssystem står øverst på deres dagsorden. Selv vores egen Udenrigsminister, Kristian Jensen (V), har valgt at tage et par udflugter ud i landet og kommer derfor først tilbage til forhandlingerne på fredag. Og der er det jo for sent, hvis man gerne ville spille en fremtrædende, politisk rolle. Derfor er forhandlingerne nu overladt til en række embedsmænd, som ikke har magten til at trække de store kort op af ærmet, som lige nu skal på bordet, hvis vi skal kunne kalde ministerkonferencen i Nairobi en succes.

Kommentarer

Foreløbigt ingen kommentarer

Skriv en kommentar

WTO MC10 Nairobi: Dag 2 - Det lysner lidt, men mere kan gøres