WTO MC10 Nairobi: Dag 3 - Dagen før dagen

Sidst opdateret d. 18. december 2015.

Mørket har sænket sig over Nairobi, og dagens forhandlinger er stadig uafsluttede. Torsdag aften sidder nøgleforhandlere bag lukkede døre og forsøger at nå til enighed på det altid konfliktfyldte landbrugsområde. Det er emner som eksportstøtte, fødevarelagring og bomuld, der fylder på dagsordenen.

Vi venter derfor i spænding. På konferenceområdet møder man lutter skeptiske miner, og forhandlingerne trækker ud. Foreløbigt ser det ikke ud til, at der kommer en aftale i hus inden konferencens formelle afslutning fredag eftermiddag.

Resultat fra Bali lever videre

Der er dog sket nogle små positive udviklinger. I løbet af de sidste par dage har seks lande ratificeret aftalen om handelslettelser (Trade Facilitation Agreement - TFA), der blev vedtaget ved WTO’s niende ministerkonference på Bali i 2013. De nytilkomne støttelande består af Myanmar, Norge, Zambia, Ukraine, Vietnam og Brunei. Mere end 70 medlemsstater har nu ratificeret, men aftalen kræver 2/3 af medlemslandenes ratificering for at træde i kraft. Selvom der stadig er langt til målet, sender de nye ratificeringer af aftalen et stærkt signal om det multilaterale forums vigtige rolle i handelsintegration.

Verdenssamfundet byder Afghanistan velkommen

Dagen i dag bød også på optagelsen af Afghanistan som land nummer 164 i WTO.
Efter 11 års forhandlinger om landets tiltrædelse i den multilaterale handelsklub, blev Afghanistan budt velkommen som det 36. land efter WTO’s oprettelse. Landet indgår under betegnelsen ”LDC-land” (de mindst udviklede lande), en kategori som nu gælder hver femte af handelsorganisationens medlemsstater. Dette blev noteret af den afrikanske gruppe, der i sin velkomsthilsen til Afghanistan understregede mulighederne heraf for styrkelsen af LDC-landenes forhandlingsposition.   

For Afghanistan selv betyder optagelsen i WTO lettere markedsadgang til det globale marked. Som et landlåst LDC-land med politisk ustabilitet og et højt niveau fattigdom, kan dette betyde øget handel, vækst og levestandard.

I forbindelse med Afghanistans tiltrædelse i WTO udtrykte generaldirektøren i WTO, Roberto Azevedo, at landet har anerkendt vigtigheden af WTO i skyggen af konflikt.Det multilaterale forum lever videre. Således har Somalia søgt om medlemskab i WTO denne morgen. Denne fortsatte interesse i organisationen viser væsentligheden af dette regelbaserede organ for et lands inklusion i global handel.

Med den kenyanske udenrigsminister – og vært for ministerkonferencen – Amina Mohameds ord: Den fortsatte tiltrædelse af nye lande er ”et tegn på verdens tillid i WTO og det multilaterale system”.

Vi håber, forhandlerne bag de lukkede døre har hørt efter og viser tilstrækkelig fleksibilitet i forhandlingerne, så år 2015 ikke skal ende i en multilateral nedsmeltning. For hvis ikke, der opstår enighed om Doharundens fremtid, kan det være svært at se, hvordan WTO skal kunne bibeholde sin relevans som handelspolitisk forum.

Kommentarer

Foreløbigt ingen kommentarer

Skriv en kommentar

WTO MC10 Nairobi: Dag 3 - Dagen før dagen