Diplomatiske hanekampe ved G7-topmøde i Italien

Den 26. – 28. Maj 2017 mødtes statsoverhovederne til G7-landene, der udgøres af Canada, USA, Japan, Frankrig, Tyskland, Italien og USA (og EU som et uofficielt ottende medlem) i den syditalienske by Taormina for at diskutere overordnede og presserende emner på den internationale dagsorden. At det årlige møde mellem de syv mest fremtrædende vestlige økonomier fandt sted i en mindre provinsby på Sicilien, er ikke tilfældigt, men har derimod en stor symbolsk betydning. Taormina er nemlig et af landgangsområderne for de mange tusinde migranter, der vover at krydse Middelhavet.

At finde en løsning på flygtningekrisen var da også et af mange emner på en lang dagsorden, der omfattede den sikkerhedspolitiske situation i Mellemøsten, reduktion af ulighed, klimaspørgsmålet i lyset af Paris-aftalen samt frihandel.  

For størstedelen af statsoverhovederne var mødet det første i G7-regi. Mest opmærksomhed tiltrak de nyligt valgte præsidenter Donald Trump og Emanuel Macron, der begge var opsatte på at markere sig til mødet. Allerede inden mødet opstod en situation mellem de to præsidenter, da Macron med et hurtigt retningsskifte fintede sig forbi et utilregneligt Trump-håndtryk, og i stedet hilste hjerteligt på den tyske kanslerinde Angela Merkel først. Guf for Trump-hysteriet, der ingen ende vil tage på internettet. De andre debuterende statsoverhoveder til G7 var Italiens premierminister Paolo Gentiloni og Storbritanniens Theresa May. 

Det var ventet, at Trump ville offentliggøre USA’s officielle holdning til Paris-aftalen tids nok til udstedelsen af en fælles G7-erklæring i forbindelse med topmødet. I den 11. time tweetede Trump dog, at han ville lade sin beslutning vente endnu en uge. Et frustreret og splittet G7, eksemplificeret ved en tydelig irritation hos en ellers altid fattet Merkel, måtte derfor lade en fælleserklæring vente på sig. I stedet offentliggjordes en uambitiøs og vag erklæring, der betonede behovet for en samlet indsats på området for energisikkerhed og kun perifært nævnte klimaudfordringen og spørgsmålet om omstillingen til vedvarende energi.

Ingen på mødet kan dog have forventet, at Trump en uge senere ville offentliggøre USA’s hensigt om at træde ud af Paris-aftalen, så snart USA’s forpligtelser i aftalen ophører. Dette må formodes at have skabt hovedrysten i de øvrige G7-lande og bidrager yderligere til splittelsen blandt de gamle allierede.

Også på et andet område endte USA som sorteper. Italiens ambitioner om en samlet erklæring og strategi vedrørende migrationskrisen, der har til hensigt at hjælpe de stærkt pressede middelhavslande, brast på grund af amerikansk modvillighed. Italiens udkast på fem sider til en fælleserklæring, der havde til hensigt at anerkende migranters rettigheder ift. bevægelighed og fødevaresikkerhed samt etablering af en fælles forpligtende indsats i kampen for at løse migrationskrisen, blev under henvisning til national sikkerhed og statssuverænitet afvist af Trump’s embedsmænd. Forholdene i den sicilianske provinsby synes ikke at have gjort synderlig indtryk på Trump.

Anderledes overraskende og positivt er det, at der blev opnået enighed om en fælles erklæring om at bekæmpe protektionisme og handelsforstyrrende praksisser. Der var enighed om, at man vil fortsætte kampen for et regelbaseret internationalt handelssystem igennem WTO, og at man vil arbejde hen imod konkrete resultater i tide til WTO-ministerkonferencen, der afholdes i Buenos Aires i december 2017. Her arbejdes der særligt intensivt på forhandlingerne vedrørende fiskerisubsidier og reglerne for landbrugsstøtter.

Man må således formode, at de syv statsoverhoveder samt ministerrådspræsident Donald Tusk og kommissionsformand Jean-Claude Juncker fra EU var knapt så fornøjede på deres hjemrejse fra Sicilien. Trump, derimod, virkede ganske tilfreds og havde som afslutningsreplik, at det havde været et ”uhyre produktivt møde” til trods for, at deltagerne rejste hjem uden aftaler om hverken migration, klima eller sikkerhedspolitik. 


http://www.consilium.europa.eu/da/meetings/international-summit/2017/05/26-27/

http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/g7-leaders-call-for-free-fair-trade-at-taormina-summit

https://www.theguardian.com/world/2017/may/26/trump-set-to-clash-with-other-g7-leaders-over-refugees-and-climate

Kommentarer

Foreløbigt ingen kommentarer

Skriv en kommentar

Diplomatiske hanekampe ved G7-topmøde i Italien