WTO-tema: Ministerkonferencen set med danske briller

Når den danske delegation, med udenrigsminister Anders Samuelsen i spidsen, den anden uge i december skal til Buenos Aires og deltage i WTO’s ministerkonference står reglerne om verdenshandlen på spil. Et regelbaseret system, hvor alle lande enes om sæt af fælles regler og toldsatser for at handle med hinanden, er under pres af en protektionistisk bølge, anført af Trump, som forsøger at trække USA ud af så mange multilaterale aftaler som muligt.

Som beskrevet i det første indlæg i artikelserien bliver dette års ministerkonference nok mest et spørgsmål om overlevelse for WTO som det internationale forum hvorigennem spillereglerne for verdenshandlen fastsættes multilateralt og under bred enighed. Det handler således for de 162 medlemsstater om at finde den laveste fællesnævner, hvorpå der er enighed om en aftale, for ikke at lade den protektionistiske bølge ødelægge hele festen.

Men hvordan ser denne kontekst så ud med danske briller?

Som medlem af EU er det EU-Kommissionen, der på vegne af Danmark vil forhandle den danske handelspolitik I Buenos Aires.  Det betyder dog ikke, at Danmark ikke har noget at skulle sige. Regeringen ser fortsat WTO og et effektivt multilateralt handelssystem som en forudsætning for åben og fair handel og de fælles handelsregler til gavn for alle lande – ikke mindst udviklingslandene. Den danske regering har derfor aktivt støttet EU’s aktive og konstruktive rolle i forhandlingerne frem mod MC11. EU har således med dansk støtte fremlagt et udspil og forhandlingspapirer på stort set alle forhandlingsområder, og i de fleste tilfælde i samarbejde med andre lande. For eksempel har EU og Brasilien fremlagt et ambitiøst forslag vedrørende landbrugsstøtte og offentlige fødevareopkøbsprogrammer. En aftale på landbrugsområdet anses dog af mange som værende en meget ambitiøs aftale, der er svær at opnå, da mange forskellige interesser er på spil.

Fra dansk side er resultater vedr. regler om god administrativ praksis og gennemsigtighed ift. tjenesteydelser samt e-handel også højt på dagsordenen, men i forhold til især e-handel er der stor modvilje fra en række lande hvorfor der heller ikke spås store chancer for en aftale.

Et punkt der står højt på den danske dagsorden og som spås gode chancer er dog en aftale om begrænsning af fiskerisubsidier. Fiskerisubsidier anses af de fleste lande som bidragende til konkurrenceforvridninger, overkapacitet og overfiskeri så forhandlingerne ser ud til at kunne nyde bred opbakning og blive et af de vigtigste punkter hvori man kan finde et fælles globalt fodslag.

Og netop fiskerisubsidierne er et område der falder i spænd med indfrielsen af de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af FN i 2015. Den danske regering vedtog tidligere i år en ambitiøs handlingsplan for Danmarks bidrag til indfrielsen af målene, hvori punkt 14 specifikt har det formål ”at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. ” Eftersom dette er et globalt anliggende anser regeringen de handelspolitiske rammebetingelser forhandlet i WTO om afskaffelse af subsidierne som et vigtigt og nødvendigt middel for at indfri målet. Desuden anskuer regeringen indfrielsen af Verdensmålene som mulighed for vækst herhjemme i Danmark. Jo bedre forhold og bæredygtig udvikling der er i udviklingslandene, des større eksportmuligheder har dansk erhvervsliv.

Den danske delegation får således ikke en fremtrædende rolle omkring forhandlingsbordene til december i Buenos Aires. De danske interesser er nu lagt i EU’s hænder, at forsvare. Selvom Danmark har lagt pres på EU for at tilstræbe en proaktiv Verdensmålsdagsorden og afskaffelse af fiskerisubsidier repræsenterer EU stadig 28 medlemslandes interesser. Derfor skal det blive spændende, at se hvor mange af Danmarks interesser der egentligt vil blive prioriteret ved forhandlinger til ministermødet i december. 

Photos: © WTO/Jay Louvion

Kommentarer

Foreløbigt ingen kommentarer

Skriv en kommentar

WTO-tema: Ministerkonferencen set med danske briller