Om Handelsbloggen

Handelsbloggen inviterer dig og alle til seriøs diskussion om, hvordan vi bekæmper global fattigdom med en bedre handelspolitik. Indlæg er typisk på dansk/skandinavisk.

Vi lægger op til seriøs og aktuel debat og holder trolde og andet uvæsen væk.


Kampen om WTO’s fremtid: Tager Kina styringen?

Peter Pilgaard

Faldende amerikansk engagement og stigende kritik af WTO-systemet, efterlader et magtvakuum i WTO, som Kina kan udnytte til at omsætte økonomisk kapital til politisk magt. Situation er langt fra ønskværdigt, hvis man spørger iagttagere af WTO-systemet, der frygter for en udvanding af det regelbaserede system og de handelsliberale principper, som ...

Læs mere...

Skuffende resultater til MC11 - men WTO lever videre

Emilie Buss

Efter 3 dages forhandlinger nåede verdens 164 medlemmer af WTO ikke til enighed om forpligtende aftaler på nogen områder. Parterne kunne kun enes om en hensigtserklæring om fortsat at forhandle på områder vedrørende landbrugs- og fiskerisubsidier samt internethandel med henblik på næste ministerkonference i 2019. Skuffelsen er således stor blandt ...

Læs mere...

WTO-tema: Ministerkonferencen set med danske briller

Christian Lyngsø Alvarez

Når den danske delegation, med udenrigsminister Anders Samuelsen i spidsen, den anden uge i december skal til Buenos Aires og deltage i WTO’s ministerkonference står reglerne om verdenshandlen på spil. Et regelbaseret system, hvor alle lande enes om sæt af fælles regler og toldsatser for at handle med hinanden, er ...

Læs mere...

WTO-tema: Hvad er der på dagsordenen til WTO-mødet i december?

Emilie Buss

Forud for WTO’s 11. ministerielle konference i Buenos Aires i December (MC11) mødtes 30 af WTO’s medlemslande i Marrakesh, Marokko, i starten af oktober for, at blive enige om et udkast til en dagsorden. Det er ikke normal procedure at afholde et sådant møde forud for selve den ministerielle konference, ...

Læs mere...

WTO i en global tidsalder

Peter Pilgaard

Har du nogensinde tænkt på, hvor langt nogle af produkterne i dit lokale supermarked har rejst? Eller lagt mærke til, at to stykker børnelegetøj kan være produceret i Kina eller Jylland, men koster det samme? I så fald har du beskæftiget dig med spørgsmål, der berører de internationale handelsstrukturer. Den ...

Læs mere...

Global rovdrift: Kapitalflugt og statsgæld fastholder udviklingslande i armod

Peter Pilgaard

International rapport fastslår, at positive udviklingseffekter af ulandsbistand og investeringer i udviklingslande undermineres af kapitalflugt og statsgæld. Rapportens konklusioner vidner om behovet for handelsregulering og gældsafskrivning.

I den til dato mest omfattende rapport om globale finansstrømme[1]Financial Flows and Tax Havens: Combining the limit to ...

Læs mere...

Diplomatiske hanekampe ved G7-topmøde i Italien

Christian Lyngsø Alvarez

Den 26. – 28. Maj 2017 mødtes statsoverhovederne til G7-landene, der udgøres af Canada, USA, Japan, Frankrig, Tyskland, Italien og USA (og EU som et uofficielt ottende medlem) i den syditalienske by Taormina for at diskutere overordnede og presserende emner på den internationale dagsorden. At det årlige møde mellem de ...

Læs mere...

Post-Cotonou - fremtidens forhandlinger

Emilie Buss

Igennem de seneste fem måneder har Handelsbloggen sat fokus på genforhandlingerne af partnerskabsaftalen mellem EU og AVS-landene. Vi har fundet det mærkværdigt, at der i en dansk såvel som en international kontekst findes så sparsom oplysning om, og journalistisk behandling af, denne aftale, som ikke bare omfatter 106 lande, men ...

Læs mere...

Post-Cotonou: et opgør med den traditionelle udviklingsbistand?

Christian Lyngsø Alvarez

Det nuværende udviklingssamarbejde mellem EU og AVS-gruppen, der består af 79 afrikanske, caribiske og Stillehavslande, er fastlagt under Cotonou-aftalen[1], som blev underskrevet i 2000. I forbindelse med drøftelserne af en ny aftale, der er tilsigtet ikrafttrædelse i 2020, når den nuværende aftale udløber, evalueres dimensionerne af Cotonou-aftalen, ...

Læs mere...

Post-Cotonou: Erfaringer fra en EPA

Jakob Topp

I oktober 2008 nåede EU og CF (CARIFORUM)[1] til enighed om et samarbejde, der skulle liberalisere handlen med varer, serviceydelser og investeringer mellem deres medlemslande. Samarbejdet omfatter dog ikke kun handel, men indeholder også centrale udviklingsmæssige og politiske elementer. Forhandlingsprocessen havde været vanskelig, men med færdigskrivningen af ...

Læs mere...

Post-Cotonou – hvad med arbejdstagerne?

Mathias Rasmussen

Som beskrevet i tidligere indlæg på Handelsbloggen indeholder Cotonou-aftalen tre samarbejdssøjler – en politisk søjle, en udviklingssøjle og en handels- og økonomisøjle. Udvikling af menneskelige og sociale forhold ligger i søjle 2 for udviklingssamarbejde, hvor fokus bl.a. er at forbedre levevilkår. Et led for at opnå langsigtede forbedringer af levevilkårene ...

Læs mere...

Det er helt bananas

Emilie Buss

Et godt udgangspunkt for et samarbejde mellem lande kan være, at de bidragende lande har ressourcer og erfaring på forskellige områder – På den måde bliver summen af løsninger og muligheder større, end hvad de enkelte lande kan opnå på egen hånd. Dette gælder i høj grad også for samarbejdet ...

Læs mere...

Rammerne for det nye ACP-EU-samarbejde

William Lunding

Når Cotonou-aftalen udløber i 2020, er det udelukket, at aftalen vil blive fornyet i sin nuværende form. Verden har forandret sig meget siden aftalens ikrafttrædelse i 2003, og i dag har parternes relationer, institutioner og problemer en helt ny karakter. Skal en ny aftale kunne imødegå den globale virkelighed anno ...

Læs mere...

Post-Cotonou: En ny virkelighed?

Astrid Ahlberg

Udløbsdatoen for Cotonou-aftalen mellem ACP og EU nærmer sig, og med den findes en oplagt mulighed for at gentænke de to parters kontraktive forhold, der har eksisteret siden 1975, hvor Lomé-konventionen blev indgået (og i anden form endda tidligere, med Romtraktaten fra 1957 og Yaoundé-konventionen fra 1963). Aftalen, der siden ...

Læs mere...

Cotonou-aftalen og dens efterfølger

Emilie Buss

Et nyt år er kommet, og EU går et spændende år i møde på det handelspolitiske område. Forhandlingerne om EU’s relation til lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet efter år 2020 – den såkaldte post-Cotonou-dagsorden - bliver et emne, som Handelsbloggen vil fokusere særligt på. For at skabe mere opmærksomhed ...

Læs mere...

Frihandel mellem EU og Østafrika: why not?

William Lunding

Forhandlingerne om frihandel mellem EU og de østafrikanske lande har for længst overskredet den officielle deadline, som var d. 1. oktober 2016. Alligevel synes uenighederne kun at vokse - ikke mindst de østafrikanske lande imellem. Regionens to største spillere, Kenya og Tanzania, står stejlt over for hinanden forud for et ...

Læs mere...

”Lad os handle våben med Libyen”

Emilie Buss

Nu hvor du, kære læser, endnu ikke er blevet præsenteret for pointerne i dette indlæg, vil jeg benytte mig af, at du endnu ikke er påvirket af mine holdninger, og i stedet stille et spørgsmål om din holdning: Er det etisk, at europæiske stater sælger våben til et ustabilt styre ...

Læs mere...

Gammel mad på nye dåser?: SPS foranstaltninger – en ny form for handelsbarriere?

Camilla Krabbe Sørensen

Danmark og EU prædiker i kor, at mere frihandel er vejen frem, hvis vi vil sikre udvikling i verdens lande, rige som fattige. Og spørger man kontorchef for Handelspolitik og Analyse i Udenrigsministeriet, Jakob Brix Tange, har EU allerede givet de fattigste lande kvote- og toldfri adgang til EU’s marked ...

Læs mere...

Lad os handle os ud af flygtningekrisen!

Marie Louise Schaumburg-Müller

Følgende indlæg blev bragt i forkortet form i Information d. 4.7.2016:

Af Martin Lidegaard (RV), fhv. udenrigsminister & Marie Louise Schaumburg-Müller, formand, Initiativet for Handel og Udvikling (IHU)

I disse dage vil de fleste, der diskuterer EU, formentlig være optagede af briternes forestående afgang fra unionen. Men det betyder ...

Læs mere...

WTO MC10 Nairobi - Dag 5: "Vi er enige om at være uenige…"

Marie Louise Schaumburg-Müller

Mere end 24 timer efter den planlagte afslutning, kunne den kenyanske udenrigsminister Amina Mohamed kl. 18.00 lokal tid slå med hammeren og erklære Nairobi-deklarationen for vedtaget. Verdenshandelsorganisationen, WTO’s medlemsstater gik ikke tomhændede hjem som frygtet, men nåede i løbet af fredag nat og lørdag til enighed på en række punkter ...

Læs mere...

Handelsanarki eller fællesskab?

Astrid Ahlberg

Efter den succesrige klimaaftale i Paris, er verdens øjne nu rettet mod Nairobi, hvor handelsministre fra alverdens lande er samlet til forhandlinger i verdenshandelsorganisationen, WTO. Og lige som i Paris er det de helt store emner, der er på spil: Handelsreglerne påvirker levevilkårene verden over - ikke mindst for de ...

Læs mere...

WTO MC10 Nairobi: Dag 3 - Dagen før dagen

Astrid Ahlberg

Mørket har sænket sig over Nairobi, og dagens forhandlinger er stadig uafsluttede. Torsdag aften sidder nøgleforhandlere bag lukkede døre og forsøger at nå til enighed på det altid konfliktfyldte landbrugsområde. Det er emner som eksportstøtte, fødevarelagring og bomuld, der fylder på dagsordenen.

Vi venter derfor i spænding. På konferenceområdet møder ...

Læs mere...

WTO MC10 Nairobi: Dag 2 - Det lysner lidt, men mere kan gøres

Marie Louise Schaumburg-Müller

Anden dagen på ministerkonferencen i Nairobi har budt på et enkelt gennembrud, men ellers forholdsvis stilstand – det meste af forhandlingerne foregår nu bag lukkede døre. Konsensus bevæger sig med det langsomste lands hastighed, så ingen har endnu meget store forhåbninger om ministerkonferencens succes. Små lyspunkter som bæredygtig udviklings på ...

Læs mere...

WTO MC10 Nairobi: Dag 1 - De Sorte Skyer Lurer

Astrid Ahlberg

WTO MC10 Nairobi: Dag 1 – De sorte skyer lurer

Det er ikke kun himlen over Nairobi, der ser sort ud. På trods af gentagne opfordringer til at få lavet en tekst klar, som verdens udenrigs- og handelsministre blot skal nikke til, er forhandlerne fra Verdensorganisationen WTO’s hovedkvarter i Geneve ...

Læs mere...

WTO Doha Development Agenda: Udviklings – eller afviklingsrunden?

Marie Louise Schaumburg-Müller

Verdenshandelsorganisationen WTO’s 10. ministerkonference i Nairobi d. 15.-18. december er årets sidste store internationale konference, efter flere nye aftaler er indgået på udviklings- og klimadagsordenen. Måske synes du ikke, at WTO rager dig. Du tager fejl. Alle verdens store problemer – fra klimaet over verdens fattigdom til terrortruslerne og flygtningene ...

Læs mere...

Hvorfor rager WTO mig?

Marie Louise Schaumburg-Müller

WTO’s 10. ministerkonference i Nairobi d. 15.-18. december er årets sidste store internationale konference efter flere nye aftaler er indgået på udviklings- og klimadagsordenen. Måske synes du ikke, at WTO rager dig. Du tager fejl. Alle verdens store problemer – fra klimaet over verdens fattigdom til ...

Læs mere...

Et kald for bæredygtig handel

Astrid Ahlberg

SDG’er bør inkluderes i WTO-dagsorden

En veldesignet global handelspolitik er essentiel for bæredygtig udvikling. Dette understreges af de Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, som verdens ledere skal vedtage i New York i weekenden. De 17 nye bæredygtige udviklingsmål (SDG’er) og deres 169 undermål er skabt for at overtage, ...

Læs mere...

Verdens vigtigste halve år

Nils Brøgger

Klodens udfordringer respekterer ikke nationale grænser. Derfor må den danske regering og andre regeringer tage ansvar, levere svar og tage hånd om de udfordringer, verden står overfor.

Inden for det næste halve år afholdes fire internationale topmøder, som bliver afgørende for klodens fremtid og for borgere i både Danmark og ...

Læs mere...

EU og USA skaber urimelige vilkår

Nils Brøgger

EU og USA tager ikke højde for udviklingslandenes ønsker og behov, men har kun øje for deres eget bedste. Det går udover verdens fattigste.

Op imod 900 flygtende er netop druknet i Middelhavet.

Salomon er en fiktiv person, men kunne være blandt de druknede. Han er 25 ...

Læs mere...

Danmark skal beholde førertrøjen

Nils Brøgger

Handels- og udviklingsministerens handlingsplan for global udvikling har bragt Danmark i top på området. Men nu er det tid til, at der kommer handling bag planen.

Der blev ikke sparet på ambitionerne og de bevingede ord, da handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) for snart et år siden lancerede Danmarks ...

Læs mere...

’A big Bonanza?’ Uenighed om TTIPs økonomiske effekter på ulandene

Jens Ladefoged Mortensen

TTIP og de nye frihandelsaftaler får reelle konsekvenser for hele verdensøkonomien, både positivt og negativt.

Investerings- og reguleringskapitlet har overskygget de fleste andre emner i TTIP-debatten i Europa.

Hvor kritikkerne frygter et nedadgående reguleringspres, markedsføres TTIP af tilhængerne som en tiltrængt vækstpakke, der kommer til at forme spillereglerne for fremtidens ...

Læs mere...

Arla tør, hvor Dan Jørgensen tier

Nils Brøgger

Arla har for nylig anerkendt, at eksport af mælkepulver til udviklingslandene potentielt kan gå ud over lokale bønders liv og levned.

Dan Jørgensen er imidlertid blevet helt tavs om emnet efter at have skiftet EU ud med en dansk ministertaburat.

31. marts bliver EU's mælkekvoter ophævet, og danske landmænd ...

Læs mere...

Indisk lederskab i Verdenshandelsorganisationen - hvad er potentialet?

Astrid Ahlberg

Indiens styrkede rolle i Verdenshandelsorganisationen, WTO, udfordrer i stigende grad ilandenes traditionelle frihandelstænkning.

Med lanceringen af the National Food Security Act i 2013, Indiens hidtil mest ambitiøse fødevaresikkerhedsprogram baseret på statssubsidiering, gør landet op med grundpillerne i WTO’s liberale handelsregime.

Med stor opbakning fra det globale syd – og ...

Læs mere...

Gavner investorbeskyttelsen de fattige?

Jacob Andersen

Intet punkt i handelsforhandlingerne mellem EU og USA har udløst en mere indædt modstand end den såkaldte ISDS-mekanisme, der afgør tvister imellem en stat og en udenlandsk investor i et lukket juridisk tribunal i stedet for ved de nationale domstole.

I Danmark er den internationale debat, som sidste år fik ...

Læs mere...

Handel og udvikling - hvordan er det nu det hænger sammen?

Laurids Sandager Lauridsen

Der er almindelig enighed om, at handel og økonomisk vækst/udvikling følges ad, men er det, fordi man bliver rig af at handle, eller er det omvendt, fordi rige lande handler meget?

Det er det grundlæggende spørgsmål, jeg vil tillade mig at stille i anledning af, at vi nu ikke blot ...

Læs mere...

Nyt medie sætter udvikling på den handelspolitiske dagsorden

Camilla Krabbe Sørensen

Formålet med Handelsbloggen er at etablere et medie, hvor emner der går på tværs af handels- og udviklingsagendaen kan drøftes i en lidt større dansk offentlighed.

Udviklingsmulighederne blandt verdens fattigste lande er stærkt influeret af de globale handelsstrukturer, og dermed også af de handelspolitiske aftaler der løbende indgås, det være ...

Læs mere...

ihu
Initiativet for handel og udvikling
Godthåbsvej 26B, 1. sal
2000 Frederiksberg C
T. 2290 8822
info@ihu.dk