Laurids Sandager Lauridsen

Dr. Scient. Soc. & Ph.d. Laurids S. Lauridsen er Professor i internationale Udviklingsstudier, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet (RUC). Han har i de sidste35 år arbejdet med koblingen mellem de ændrede globale politisk-økonomiske rammebetingelser og u-landenes udviklingsmuligheder. Han underviser på internationale studier, internationale udviklingsstudier og globale studier på RUC.