EU's brug af aftalen om sanitære og fytosanitærer som de facto NTBs

Handelsomkostningerne af ikke-toldmæssige barrierer har en fortsat stigende betydning i forhold til traditionelle toldsatser, fordi deres forvridende effekter præliminært rettes mod de fattigste lande. På samme vis kan designet af aftalen om sanitære og fytosanitærer have omfattende konsekvenser for små landbrug i udviklingslande.

Denne publikation undersøger handelseffekterne af former for implementering af aftalen om sanitære og fytosanitærer, samt hvad dette kan betyde for småproducenter i verdens fattigste lande.  


Publiceret i 2015.

The EUs Use of SPS Measures as de facto NTBs (1,0 MB)