EU’s brug af aftalen om sanitære og fytosanitære foranstaltninger som de facto NTB’er

Handelsomkostninger for ikke-toldmæssige barrierer har i stigende grad større betydning end traditionelle toldsatser, mens deres forvridende effekter især rettes mod verdens fattigste lande. Designet af aftalen om sanitære og fytosanitære foranstaltninger samt implementeringen heraf kan ligeledes have omfattende konsekvenser for småproducenter i udviklingslande.

Denne publikation undersøger de handelseffekter, der følger implementeringen af aftalen om sanitære og fytosanitære foranstaltninger, samt hvilke affekter dette kan have på fattige bønder i udviklingslande. 


Publiceret i 2015.

The EUs Use of SPS Measures as de facto NTBs (1,0 MB)