Betydningen af EU's politik i fjerkræsektoren for lande i det sydlige Afrika

Efterspørgslen på fjerkræ - og især kylling - er stigende i det sydlige Afrika. Dog medfører denne stigende efterspørgsel ikke større lokal produktion, som kunne forventes. I stedet dominerer udenlandske eksportører det voksende urbane marked for fjerkræ. Dermed forårsager internationale handelsmønstre en frakobling mellem urban efterspørgsel i det sydlige Afrika og lokal produktion af fjerkræ.

Denne publikation undersøger, hvordan EU's fjerkræsektor har fordelagtig adgang til det afrikanske marked.


Publiceret i 2015.

The Impact of EU Poultry Sector Policies on Sub-Saharan African Countries (1002,8 KB)