EUs landbrugsreform og dens konsekvenser for det sydlige Afrika

Selvom EU's landbrugspolitiske reformer har sikret, at intern landbrugsstøtte i EU sker i overensstemmelse med WTO-regler, har denne fortsat svære konsekvenser for landbrugssektoren i det sydlige Afrika. Således finder Paul Goodison, at EU-landbrugsstøtte - trods et faldnende niveau - har en negativ indvirkning på de lande, der er økonomisk afhængige af landbrug.  

Især en række sektorer i det sydlige Afrika (f.eks. mejeri- og fjerkræ sektorerne) er hårdt ramt af EUs landbrugsstøtte, da denne betyder, at lokale producenter ikke er konkurrencedygtige på markedet. 

Hvordan hænger det sammen, at EU-lande således giver egne landmænd massive protektionistiske fordele, mens de samtidig stemmer i for ønsket om global frihandel til fordel for verdens fattigste lande?


Publiceret i 2015

EU Agricultural Reform and its Implications for Sub-Saharan Africa (1001,2 KB)